Zoeken naar voertuig

voertuig
Vervoermiddel Wikipedia.
Met een vervoermiddel, transportmiddel, voertuig of vaartuig worden mensen, goederen en/of dieren vervoerd. Vervoermiddelen kennen verschillende vervoerwijzen, zoals rijden, varen of vliegen. De term voertuig wordt over het algemeen gebruikt voor vervoermiddelen die over land gaan. Vervoermiddelen over of door water, lucht en ruimte worden vaartuigen genoemd.
Keuring voertuig voor verkoop nu ook met nummerplaat nieuwe eigenaar Kegels Van Antwerpen NV.
Keuring voertuig voor verkoop nu ook met nummerplaat nieuwe eigenaar. Wanneer een voertuig van titularis verandert, dan mocht dit voertuig enkel ter keuring aangeboden worden met zijn laatst afgeleverde kentekenbewijs of met een commerciële plaat. Voortaan mag dit voertuig ook aangeboden worden met een andere kentekenplaat, op voorwaarde dat de houder ervan ook als houder vermeld wordt op de aanvraag voor de nieuwe kentekenplaat en het bijbehorende inschrijvingsbewijs.
Moet ik mijn voertuig laten registreren om een lage-emissiezone binnen te rijden? Departement Omgeving. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Moet ik mijn voertuig laten registreren om een lage-emissiezone binnen te rijden? Nee, je moet je voertuig enkel registreren in volgende gevallen.: je voertuig is uitgerust met een euro 3-motor en er is een roetfilter op geïnstalleerd waarvoor je geen roetfilterpremie hebt aangevraagd bij de Vlaamse overheid.
Regelgeving afgedankte voertuigen of voertuigwrakken OVAM.
Op het einde van de levensloop dankt men het voertuig af en wordt het gerecycleerd. Wanneer voertuigen als afgedankt worden beschouwd en welke regelgeving er geldt voor het inleveren, opslaan, behandelen, vervoeren en exporteren van afgedankte voertuigen of voertuigwrakken, komt u hier te weten.
RC voertuig kopen? RC voertuigen koop je online bij Intertoys!
RC Pro rebel dune auto oranje. catentry_id" 239049, name" RC" Pro rebel dune auto blauw, Attributes." RC Pro rebel dune auto blauw. catentry_id" 171937, name" Exost" op afstand bestuurbare Pixie auto, Attributes." Exost op afstand bestuurbare Pixie auto. Je bespaart 6%.
eConnect: Automatische voertuig toekenning AVA.
Het platform maakt hiervoor gebruik van het AVA Automatic Vehicle Assignment alogrithme, waarbij alle mogelijke kandidaten continue vergeleken worden met de uit te voeren shipments. Het algoritme kent dan het juiste voertuig toe aan de transportopdracht en zal deze keuze ook opvolgen.
Voertuigen die verplicht verzekerd moeten worden FOD Economie.
de verbeurdverklaring van het voertuig. De houder en de bestuurder van het voertuig zijn slechts strafbaar indien zij weten dat het voertuig niet gedekt is door een autoverzekering BA. Schadeloosstelling bij een ongeval. Bij een ongeval, als u de bestuurder van een niet-verzekerd voertuig bent, moet u het slachtoffer schadeloos stellen.
Voertuig inbouw en voertuigoplossingen op maat.
Hierbij verliezen wij het milieu, wettelijke verplichtingen en eisen om de veiligheid van het voertuig te waarborgen niet uit het oog. Of je nu een compleet ingericht voertuig zoekt of onderdelen en installaties die communicatie vanuit jouw voertuig efficiënter, veiliger en sneller maken.
Wat wordt bedoeld met voertuigen in afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit? Kenniscentrum InfoMil.
motorvoertuig: een gemotoriseerd voertuig dat zich op eigen kracht voortbeweegt, ten minste vier wielen heeft, compleet, voltooid of incompleet is en een door het ontwerp bepaalde maximumsnelheid van meer dan 25 km/h kan bereiken.; aanhangwagen: een niet-zelfaangedreven voertuig op wielen dat is ontworpen en gebouwd om door een motorvoertuig te worden getrokken.;

Contacteer ons