Zoeken naar voertuig

voertuig
Den Haag Achtergelaten voertuig melden.
uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. omschrijving van het achtergelaten voertuig. de plaats waar het voertuig staat. Gebruik onderstaande groene button om een achtergebleven voertuig te melden. Doe dit via de categorie afval en kies vervolgens wrakken. Melding openbare ruimte doen.
Wat wordt bedoeld met voertuigen in afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit? Kenniscentrum InfoMil.
motorvoertuig: een gemotoriseerd voertuig dat zich op eigen kracht voortbeweegt, ten minste vier wielen heeft, compleet, voltooid of incompleet is en een door het ontwerp bepaalde maximumsnelheid van meer dan 25 km/h kan bereiken.; aanhangwagen: een niet-zelfaangedreven voertuig op wielen dat is ontworpen en gebouwd om door een motorvoertuig te worden getrokken.;
Satellic Uw On Board Unit koppelen en ontkoppelen. alert. attention. calculator. cc. check. close. contact. couple. download. envelope. file. information. leaf. map-location. min. money. obu. pc. peop
moet u opnieuw een gewenste betaalmethode selecteren om tol te betalen. Wist u dat? Een OBU kan slechts aan één voertuig tegelijk gekoppeld worden. Als uw voertuig op Belgische wegen rijdt met een OBU die gekoppeld is aan een ander voertuig, wordt u beboet.
Voertuig te koop aanbieden op de openbare weg Producten en Diensten Digitaal Loket Gemeente Maassluis.
U vindt hier informatie over: Samenvatting" Samenvatting. Wilt u uw auto verkopen? Het college heeft de volgende straten aangewezen als openbare plaats waar het verboden is om een voertuig te parkeren met kennelijk het doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.:
Homologatie van voertuigen in Vlaanderen wat is homologatie?
BELASTINGEN TAXI'S' EN VVB.
In haar belastingreglement kan de gemeente voor een taxivergunning volgende belastingen aannemen.: bij een standplaats op privé-terrein: euro bedrag tussen 0 en 250 euro, te bepalen door de gemeenteraad per jaar en per vergund voertuig euro bedrag tussen 0 en 75 euro, te bepalen door de gemeenteraad per jaar en per vergund voertuig zonder standplaats op de openbare weg wanneer het voertuig voorzien is van radiotelefonie.;
Autokeuring Begripsomschrijving en toepassingssfeer.
datum van opnieuw in het verkeer stellen in België, het ogenblik waarop het voertuig opnieuw in het verkeer wordt gesteld in België na verandering van titularis of op het ogenblik waarop het voertuig, dat in België slechts tijdelijk was ingeschreven, opnieuw in het verkeer wordt gesteld onder een Belgische nummerplaat.;
Individuele goedkeuring voertuig Wetten en regelingen Rijksoverheid.nl.
Individuele goedkeuring aanvragen. U kunt uw voertuig laten keuren bij een keuringsstation van de RDW of bij de RDW afdeling Productbeoordeling. Op de site van de RDW vindt u per soort voertuig hoe u een afspraak voor een keuring kunt maken.
Ongeval met een voertuig? Hoe zit het met GEBRUIKSDERVING? Schadeweb.
Als het voertuig niet buiten gebruik is, wordt 1 dag toegekend voor de expertiseverrichtingen. Indien bij de herstelling het voertuig geïmmobiliseerd is, wordt de wachttijd verlengd tot de dag waarop de benadeelde kennis krijgt van de kostprijs van de herstelling.

Contacteer ons