Meer resultaten voor voertuig

voertuig
Wat als mijn voertuig totaal verlies is?
De expert zal dan meedelen of het voertuig een keuring na ongeval zal moeten ondergaan. Technisch totaal verlies als het voertuig zo zwaar toegetakeld is dat het technisch onverantwoord is om het voertuig te herstellen. Toch herstellen kan alleen via een zgn.
Voertuigen De Geschillencommissie.
Een door u particulier gekocht voertuig auto, caravan, een camper, een vouwwagen. Dit voertuig kan nieuw of gebruikt zijn. Reparatie of onderhoud van het voertuig. De door u gekochte onderdelen voor het voertuig. De door de ondernemer uitgevoerde keuring of een waardebepaling bij schade.
Voertuigen die verplicht verzekerd moeten worden FOD Economie.
de verbeurdverklaring van het voertuig. De houder en de bestuurder van het voertuig zijn slechts strafbaar indien zij weten dat het voertuig niet gedekt is door een autoverzekering BA. Schadeloosstelling bij een ongeval. Bij een ongeval, als u de bestuurder van een niet-verzekerd voertuig bent, moet u het slachtoffer schadeloos stellen.
Den Haag Achtergelaten voertuig melden.
uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. omschrijving van het achtergelaten voertuig. de plaats waar het voertuig staat. Gebruik onderstaande groene button om een achtergebleven voertuig te melden. Doe dit via de categorie afval en kies vervolgens wrakken. Melding openbare ruimte doen.
Voertuig te koop aanbieden op de openbare weg Producten en Diensten Digitaal Loket Gemeente Maassluis.
U vindt hier informatie over: Samenvatting" Samenvatting. Wilt u uw auto verkopen? Het college heeft de volgende straten aangewezen als openbare plaats waar het verboden is om een voertuig te parkeren met kennelijk het doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.:
BELASTINGEN TAXI'S' EN VVB.
In haar belastingreglement kan de gemeente voor een taxivergunning volgende belastingen aannemen.: bij een standplaats op privé-terrein: euro bedrag tussen 0 en 250 euro, te bepalen door de gemeenteraad per jaar en per vergund voertuig euro bedrag tussen 0 en 75 euro, te bepalen door de gemeenteraad per jaar en per vergund voertuig zonder standplaats op de openbare weg wanneer het voertuig voorzien is van radiotelefonie.;
Welke voertuigen zijn eigenlijk prioritair?
en de voertuigen die wel zijn uitgerust als een voertuig van een medische spoeddienst, zonder ambulance te zijn, vallen buiten deze categorie. De voertuigen van de MUG die speciaal zijn uitgerust om een medisch urgentieteam met hun uitrusting naar een ongeval te brengen, worden wel als ambulance en dus als prioritair beschouwd.
Autokeuring Begripsomschrijving en toepassingssfeer.
datum van opnieuw in het verkeer stellen in België, het ogenblik waarop het voertuig opnieuw in het verkeer wordt gesteld in België na verandering van titularis of op het ogenblik waarop het voertuig, dat in België slechts tijdelijk was ingeschreven, opnieuw in het verkeer wordt gesteld onder een Belgische nummerplaat.;
Vervoermiddel Wikipedia.
Met een vervoermiddel, transportmiddel, voertuig of vaartuig worden mensen, goederen en/of dieren vervoerd. Vervoermiddelen kennen verschillende vervoerwijzen, zoals rijden, varen of vliegen. De term voertuig wordt over het algemeen gebruikt voor vervoermiddelen die over land gaan. Vervoermiddelen over of door water, lucht en ruimte worden vaartuigen genoemd.

Contacteer ons