Resultaten voor voertuig

voertuig
Wat wordt bedoeld met voertuigen in afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit? Kenniscentrum InfoMil.
motorvoertuig: een gemotoriseerd voertuig dat zich op eigen kracht voortbeweegt, ten minste vier wielen heeft, compleet, voltooid of incompleet is en een door het ontwerp bepaalde maximumsnelheid van meer dan 25 km/h kan bereiken.; aanhangwagen: een niet-zelfaangedreven voertuig op wielen dat is ontworpen en gebouwd om door een motorvoertuig te worden getrokken.;
Satellic Uw On Board Unit koppelen en ontkoppelen. alert. attention. calculator. cc. check. close. contact. couple. download. envelope. file. information. leaf. map-location. min. money. obu. pc. peop
moet u opnieuw een gewenste betaalmethode selecteren om tol te betalen. Wist u dat? Een OBU kan slechts aan één voertuig tegelijk gekoppeld worden. Als uw voertuig op Belgische wegen rijdt met een OBU die gekoppeld is aan een ander voertuig, wordt u beboet.
Voertuigen.
Een meerretourenticket is maximaal één keer per uur voor één voertuig te gebruiken. Meerretourentickets zijn aan te schaffen als E-ticket via onze website of via de loketten in Den Helder op een TESO-pas. De aanschafkosten van een TESO-pas zijn eenmalig 200.
Homologatie van voertuigen in Vlaanderen wat is homologatie?
BELASTINGEN TAXI'S' EN VVB.
In haar belastingreglement kan de gemeente voor een taxivergunning volgende belastingen aannemen.: bij een standplaats op privé-terrein: euro bedrag tussen 0 en 250 euro, te bepalen door de gemeenteraad per jaar en per vergund voertuig euro bedrag tussen 0 en 75 euro, te bepalen door de gemeenteraad per jaar en per vergund voertuig zonder standplaats op de openbare weg wanneer het voertuig voorzien is van radiotelefonie.;
Autokeuring Begripsomschrijving en toepassingssfeer.
datum van opnieuw in het verkeer stellen in België, het ogenblik waarop het voertuig opnieuw in het verkeer wordt gesteld in België na verandering van titularis of op het ogenblik waarop het voertuig, dat in België slechts tijdelijk was ingeschreven, opnieuw in het verkeer wordt gesteld onder een Belgische nummerplaat.;
Individuele goedkeuring voertuig Wetten en regelingen Rijksoverheid.nl.
Individuele goedkeuring aanvragen. U kunt uw voertuig laten keuren bij een keuringsstation van de RDW of bij de RDW afdeling Productbeoordeling. Op de site van de RDW vindt u per soort voertuig hoe u een afspraak voor een keuring kunt maken.
Voertuig te koop aanbieden op de openbare weg Producten en Diensten Digitaal Loket Gemeente Maassluis.
U vindt hier informatie over: Samenvatting" Samenvatting. Wilt u uw auto verkopen? Het college heeft de volgende straten aangewezen als openbare plaats waar het verboden is om een voertuig te parkeren met kennelijk het doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.:
Omschrijving van het voertuig.
een ander voertuig dan een FL of OX voertuig dat bestemd is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in vaste of afneembare tanks met een capaciteit van meer dan 1000 liter of in tankcontainers of mobiele tanks met een capaciteit van meer dan 3000 liter of.

Contacteer ons