Meer resultaten voor Vierhoek

Vierhoek
vierhoek Nederlands woordenboek Woorden.org.
Deze woorden beginnen met vierhoek.: Hoe bekend is het woord? Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 95% van de Nederlanders en 100% van de Vlamingen het woord vierhoek. Woorden.org, online sinds 2010, is een gratis online woordenboek voor de Nederlandse taal.
Over vierhoeken.
V e r d e r e n a a m g e v i n g. De vier lijnstukken heten de zijden van de vierhoek; hun eindpunten noemen we de hoekpunten van de vierhoek. De door de zijden gevormde hoeken heten de hoeken van de vierhoek.
Wiskunde secundair onderwijs: Soorten vierhoeken Wezooz Academy.
We overlopen ze even kort met hun specifieke eigenschappen. Een trapezium is een vierhoek met minstens één paar evenwijdige zijden. Een parallellogram is een vierhoek met twee paar evenwijdige zijden. Bij een rechthoek zijn de twee paar zijden altijd evenwijdig en zijn alle hoeken gelijk, nl.
Meetkunde 2.1: Vierhoeken.
Leg uit dat je nu de stelling hebt bewezen dat de overstaande zijden in een parallellogram even lang zijn. Bewijs met behulp van congruentie de stelling Als" een vierhoek twee paren even lange overstaande zijden heeft, dan is die vierhoek een parallellogram.
Wiskunde secundair onderwijs: Eigenschappen diagonalen van een vierhoek Wezooz Academy.
Liesbeth gaat de eigenschappen na voor elke vierhoek of die diagonalen loodrecht op elkaar staan, of ze even lang zijn en of ze elkaar middendoor snijden. Drie eigenschappen dus, maar ze zijn niet voor elke vierhoek van tel. Welke vierhoeken hebben welke eigenschappen van diagonalen?
Vierhoeken: Spel Downloadbaar lesmateriaal KlasCement.
Dit is een soort memory waarbij paren moeten gevonden worden. Op de ene kaart staat een vierhoek afgebeeld. Leerlingen moeten deze afbeelding combineren met een eigenschap die van toepassing is op de afgebeelde vierhoek. Er zijn meer eigenschappen dan vierhoeken.
Diagonalen in vierhoeken.
Welke punten moet men verbinden om een diagonaal te trekken in onderstaande vierkant? Duid de eigenschappen van de diagonalen van deze vierhoek aan. De diagonalen halveren elkaar. De diagonalen snijden elkaar loodrecht. De diagonalen zijn gelijk. Duid de eigenschappen van de diagonalen van deze vierhoek aan.
vierhoeken.
Wat zijn de eigenschappen van vierhoeken? Ontdek het in volgend applet door de kleurcodes links van de vierhoek te ontcijferen. Teken een vierhoek ABCD. De diagonaal AC verdeelt de vierhoek in twee driehoeken. Meet de hoeken van de driehoek ABC.
Duid alle namen aan die bij deze figuur passen oefening 2.

Contacteer ons