Meer resultaten voor vierhoek

vierhoek
Vierhoeken Gereedschapskist Laurien Maris.
Een vierhoek is een vlakke figuur gevormd door vier zijden en vier hoeken. Een trapezium is een vierhoek met ten minste één paar evenwijdige zijden. Bij een gelijkbenig trapezium ABCD noemt men de opstaande zijden ook de benen van het trapezium.
Omgeschreven cirkel vierhoek GeoGebra. GeoGebra. GeoGebra.
Bereken de som van de vier hoeken van de vierhoek. Wat valt je op? Saisir votre réponse ici. Vérifier la réponse. Versleep de hoekpunten van vierhoek ABCD zo dat de figuur een vierhoek blijft en bereken drie keer: hoek A hoek C hoek B hoek D.
Vierhoeken benoemen.
Er verschijnt een vierhoek. Kijk goed naar de eigenschappen van de vierhoek. Zet een vinkje voor alle namen die bij de getoonde vierhoek passen. Duid alle namen aan die bij deze figuur passen vierhoek trapezium parallellogram ruit rechthoek vierkant vlieger.
Soorten vierhoeken: gereedschapskist.
Een vierhoek met vier even lange zijden, noemt men een ruit. Elke ruit is een parallellogram. In een ruit staan de diagonalen loodrecht op elkaar. Een vierhoek met vier gelijke hoeken en vier even lange zijden, noemt men een vierkant.
WisFaq!
Een ruit is een vierhoek waarvan alle zijden gelijk zijn. Een trapezium is een vierhoek waarvan 1 paar overstaande zijden evenwijdig is. Een vlieger is een vierhoek waarvan 1 paar overstaande hoeken gelijk is en twee paren aanliggende zijden hebben gelijke lengten.
De oppervlakte van een vierhoek berekenen wikiHow.
De oppervlakte van een vierhoek berekenen. In dit artikel: Vierkanten, rechthoeken en andere parallellogrammen De oppervlakte van een trapezium De oppervlakte bepalen van een vlieger Een algemene formule. Dus je moet voor je huiswerk de oppervlakte van een vierhoek uitrekenen.maar je hebt zelfs geen idee wat een vierhoek is.
Vierhoeken: Spel Downloadbaar lesmateriaal KlasCement.
Dit is een soort memory waarbij paren moeten gevonden worden. Op de ene kaart staat een vierhoek afgebeeld. Leerlingen moeten deze afbeelding combineren met een eigenschap die van toepassing is op de afgebeelde vierhoek. Er zijn meer eigenschappen dan vierhoeken.
MEETKUNDE.
X als de uitspraak van toepassing is op deze vierhoek. O als de uitspraak NIET van toepassing is op deze vierhoek. Vul daarna de meest passende naam van de vierhoek in. Druk op CONTROLEER om jouw antwoord na te kijken.
Is een parallellogram een vierhoek met minstens één paar evenwijdige zijden? Ik heb een vraag 2020.
Dit is een stelling die zeker juist is. Kan je daarnaast ook stellen dat een parallellogram een vierhoek is met minstens één paar evenwijdige zijden? Mijn visie is dat wanneer een vierhoek 2 paar evenwijdige zijden heeft, je ook kan zeggen dat hij minstens één paar evenwijdige zijden heeft.

Contacteer ons