Meer resultaten voor verstandhouding

verstandhouding
verstandhouding Vertaling naar Frans voorbeelden Nederlands Reverso Context.
Hopelijk dwingt Rusland ons niet tot een keuze tussen onze principes en de verstandhouding met dat land. Fort heureusement, la Russie ne nous force pas à faire un choix entre nos principes et notre entente mutuelle. Hoe is de verstandhouding met uw man?
Kunstwerk De verstandhouding Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.
De andere collecties van de KMSKB, alsook de bibliotheek en de archieven, heropenen pas later. Blijf in de tussentijd @FineArtsBelgium FineArtsAtHome volgen en ontdek onze nieuwste videos, creatieve workshops, virtuele tentoonstellingen, en ander exclusief materiaal hier! René Magritte De verstandhouding.
Wat is de betekenis van verstandhouding.
Groot woordenboek der Nederlandsche taal. en, geheime betrekking tot, briefwisseling met: in verstandhouding met den vijand staan; zij leven in goede, slechte verstandhouding met elkander, zij kunnen het goed, slecht met elkander vinden; in goede verstandhouding, op voet van vriendschap.
Zo daalt de verstandhouding met je baas tot het vriespunt Robert Half.
Zo daalt de verstandhouding met je baas tot het vriespunt. Geplaatst door Robert Half op 02/10/2017. Als professional zal je werk heel wat minder gecompliceerd en bovendien veel leuker zijn, als je een goede verstandhouding met je baas kunt opbouwen.
Synoniemen van verstandhouding; ander woord voor verstandhouding synoniemen.net.
afspraak, akkoord, consensus, contract, eendracht, eenheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, goedkeuring, goedvinden, harmonie, overeenkomst, regeling, unanimiteit, vergelijk, verstandhouding band zn.: binding, bondgenootschap, gevoelsband, relatie, schakel, verbinding, verbondenheid, verstandhouding verbinding zn.: communicatie, lijn, telefoonlijn, telefoonverbinding, verkeer, verstandhouding contact zn.: band, connectie, contactpersoon, kruiwagen, relatie, verstandhouding gemeenschap zn.:
verstandhouding English translation Linguee.
Duitsland, België, Ierland, Nederland en Groot-Brittannië dichter naar elkaar toegegroeid en hebben zij in een goede onderl in g e verstandhouding e n e chte Maristengeest samenge-werkt, wat een goed voorteken is voor onze toekomst, ondanks dat we ook zwak zijn.
verstandhouding vertaling Nederlands-Frans inclusief voorbeelden.
Nederlandse synoniemen van verstandhouding, ander woord voor verstandhouding.
Toon synoniemen NL. Synoniemen van verstandhouding. Puzzelomschrijvingen van verstandhouding.: Cryptische omschrijvingen van verstandhouding.: Air van de intelligentsia. De pose van De denker. Mijn hoofd zou er naar moeten staan. Rationele instelling ten opzichte van een relatie. Redelijke positie binnen een relatie.
goede verstandhouding Vertaling naar Frans voorbeelden Nederlands Reverso Context.
Pater Jacques geeft hun geestelijke vorming en legt de nadruk op goede verstandhouding, naastenliefde, toewijding en nederig leven in stilte. Le Père Jacques leur donne une formation spirituelle et insiste sur la bonne entente, la charité, le dévouement, la vie humble dans le silence.,

Contacteer ons